Laboratorium badawcze

Działy kontroli jakości we wszystkich zakładach produkcyjnych SFS intec posiadają własne laboratoria badawcze. Dzięki temu możemy zapewnić wymagane parametry gotowych części.

W siedzibie głównej w Heerbrugg znajduje się laboratorium posiadające akredytację EN/ISO 17025 i ISO 9001. Oznacza to, że procedury badawcze tam realizowane są regularnie sprawdzane przez zewnętrznych audytorów w ramach procedury akredytacyjnej.

Akredytacja laboratorium obejmuje następujący zakres:

Procedury badań technicznych i mechanicznych
(badanie twardości, rozciągania, skręcania itp.)

Badania metalograficzne

Spektroskopowe analizy metali
(analizy chemiczne)

Badanie korozji
(badanie w mgle solnej, symulacje różnych warunków klimatycznych)

Inne badania wykonywane w Heerbrugg:

  • czystość
  • grubość powłoki

Laboratorium badań fizycznych tworzyw sztucznych

Badania cieplne

Badania klimatyczne

Mikrotomia

Inne metody badań stosowane w centrum tworzyw sztucznych w Altstätten:

  • Pomiar prędkości topienia (MVR/MFR)
  • Miareczkowanie metodą Karla Fischera do określenia zawartości wody
  • Pomiar barwy
  • Analiza szybkości starzenia UVA

Kontakt

SFS Group Sp. z o.o.
ul. Torowa 6
PL-61-315 Poznan
T +48 61 660 49 00
F +48 61 660 49 10