Prototypowanie

Zmieniamy innowacyjne idee w działające modele.

Rosnący stopień złożoności elementów i konieczność przeprowadzenia prób funkcjonalnych zespołów wymaga szybkiej dostawy modeli roboczych. SFS intec stosuje nowoczesne i szybkie techniki prototypowania. Wykonanie prototypów z metalu i tworzyw sztucznych wspólnie z ekspertami dostawców stanowi potężne wsparcie efektywnych prac rozwojowych i umożliwia nam koncentrację na istotnych szczegółach funkcjonalnych.

Selektywne spiekanie laserowe
Na podstawie danych projektowych można przy niewielkich kosztach przekształcić koncepcje inżynierów w zbliżony do rzeczywistości model pełnoskalowy. Pracując z takim prototypem, wyprodukowanym metodą selektywnego spiekania laserowego (Selective laser sintering, SLS), można zoptymalizować charakterystyki projektu pod kątem jego seryjnej produkcji. Selektywne spiekanie laserowe jest idealne do wykonywania prototypów części z tworzyw sztucznych.

Selektywne topienie laserowe
Selektywne topienie laserowe (Selective laser sintering, SLM) jest techniką stosowaną do wykonywania prototypów narzędzi metalowych do produkcji próbek elementów poddawanych obróbce na zimno. Sproszkowany metal jest nanoszony w kolejnych warstwach, zgodnie z modelem zaprojektowanym komputerowo w wersji 3D. Efekt końcowy – element lub narzędzie - cechuje się dokładnością rzędu nawet 99%, dzięki czemu jest przydatny do rzeczywistych badań mechanicznych.

Kontakt

SFS Group Sp. z o.o.
ul. Torowa 6
PL-61-315 Poznan
T +48 61 660 49 00
F +48 61 660 49 10