Seminaria dla klientów

Szkolenia i seminaria oparte na wiedzy praktycznej stanowią podstawę utrzymania i rozwijania wiedzy technicznej w korporacjach. Aby zapewnić skuteczne wsparcie w tym zakresie, SFS intec organizuje seminaria techniczne o tematyce związanej z codziennymi wyzwaniami pracowników Twojej firmy.

Przykładowe elementy naszej oferty

Technologia łączenia - teoria i praktyka.

Prezentacja zalet i możliwości wykorzystania flagowych technologii SFS intec na przykładzie konkretnych zastosowań w danej branży.

Istnieje także możliwość dostosowania tematyki seminarium do indywidualnych potrzeb klienta.

Kontakt

SFS Group Sp. z o.o.
ul. Torowa 6
PL-61-315 Poznan
T +48 61 660 49 00
F +48 61 660 49 10