Informacje prawne

Podmiot odpowiedzialny i redakcja

SFS intec AG
Rosenbergsaustrasse 10
CH-9435 Heerbrugg
info@sfsintec.biz

Zastrzeżenia

Informacje prawne
Podmiotem prowadzącym niniejszą stronę jest SFS intec AG, Rosenbergsaustrasse 34, CH-9435 Heerbrugg, Szwajcaria.
Organem prawnie upoważnionym do reprezentowania spółki SFS intec AG jest jej zarząd.
Nr wpisu do rejestru handlowego: CH-320.3.008.842-8
Nr płatnika podatku VAT (Szwajcaria): CHE-116.276.910
Kontakt: info@sfsintec.biz

Odpowiedzialność
Niniejsza strona została stworzona z zachowaniem najwyższej staranności. Tym niemniej, nie udzielamy gwarancji co do aktualności, poprawności, precyzyjności bądź kompletności podanych na niej informacji. Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty pośrednio lub bezpośrednio wynikające z informacji podanych na stronie. Ponadto, Jansen Group nie ponosi odpowiedzialności za treść prowadzonych przez osoby trzecie stron internetowych, do których odnośniki znajdują się na niniejszej stronie.

Znaki towarowe
Wszelkie znaki towarowe, takie jak logotypy i emblematy użyte na niniejszej stronie są chronione ustawodawstwem dotyczącym znaków towarowych. O ile nie wskazano inaczej, należą one do spółek wchodzących w skład SFS intec Group.

Licencje
Analogicznej ochronie podlegają publikowane na niniejszej stronie prawa własności intelektualnej, takie jak patenty, znaki i materiały chronione prawem autorskim.

Prawa autorskie
Copyright SFS intec AG, CH-9435 Heerbrugg, Switzerland. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dostępne na niniejszej stronie teksty, ilustracje, grafiki, szata graficzna, muzyka, animacje i materiały wideo są prawnie chronione. Zabrania się kopiowania treści niniejszej strony w celach komercyjnych, a także ich dystrybucji, modyfikacji bądź udostępniania stronom trzecim. Ponadto, zdjęcia publikowane na niniejszej stronie mogą stanowić prawa osób trzecich.

Projekt

Namics AG
Teufenerstrasse 19
CH-9001 St. Gallen
info@namics.com
www.namics.com

Realizacja techniczna

Namics AG
Teufenerstrasse 19
CH-9001 St. Gallen
info@namics.com
www.namics.com

Namics (Deutschland) GmbH
Hedderichstrasse 108 - 110
DE-60596 Frankfurt am Main

SFS services AG
Rosenbergsaustrasse 20
CH-9435 Heerbrugg
info@sfsservices.biz

Kontakt

SFS Group Sp. z o.o.
ul. Torowa 6
PL-61-315 Poznan
T +48 61 660 49 00
F +48 61 660 49 10

  • Strona główna