Ograniczenie odpowiedzialności

Podane informacje nie mają wiążącego charakteru i nie są objęte gwarancją. Przed użyciem produktów odpowiednio wykwalifikowana osoba musi zweryfikować wszystkie specyfikacje i obliczenia. Należy także przestrzegać miejscowych uregulowań. Treść dokumentu może podlegać aktualizacji. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian technicznych.

Kontakt

SFS Group Sp. z o.o.
ul. Torowa 6
PL-61-315 Poznan
T +48 61 660 49 00
F +48 61 660 49 10

  • Strona główna