Ochrona danych

Twoje dane są u nas bezpieczne

Państwa dane są u nas bezpieczne

Do ochrony Państwa danych osobowych podchodzimy w sposób odpowiedzialny, uwzględniając wszelkie obowiązujące przepisy prawa o ochronie danych.

Wykorzystanie danych osobowych

Państwa dane osobowe zbieramy, wykorzystujemy i przekazujemy osobom trzecim wyłącznie wtedy, gdy zezwala na to prawo lub gdy uzyskamy od Państwa zgodę na ich zbieranie.

Dane osobowe oznaczają informacje, które pozwalają na Państwa identyfikację i które można z Państwem powiązać, takie jak imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane i przechowywane jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu ich przechowywania lub zgodnie z przepisami prawa europejskiego lub innego prawa, któremu podlega administrator danych (odpowiedzialny za ich ochronę).

Jeżeli ustanie cel przechowywania danych lub upłynie okres ich przechowywania wyznaczony przez prawo europejskie lub inne właściwe prawo, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z wymogami prawa.

W celu świadczenia określonych usług informacje, które dotyczą Państwa, możemy udostępniać innym spółkom z naszej grupy kapitałowej. Spółki należące do naszej Grupy mogą mieć siedzibę w krajach, które nie zapewniają równoważnego stopnia ochrony danych. Ich odpowiednią ochronę gwarantujemy, zawierając stosowne umowy ze spółkami należącymi do naszej Grupy. Wyrażają Państwo zgodę na przekazywanie danych, o którym mowa powyżej.

Jeżeli w trakcie przetwarzania danych ujawniamy je innym osobom i firmom (podmiotom przetwarzającym dane lub osobom trzecim), przekazujemy je im lub w inny sposób udostępniamy je, odbywa się to wyłącznie na podstawie upoważnienia prawnego (np. jeżeli dane muszą być przekazane osobom trzecim w celu realizacji umowy), jeżeli udzielili Państwo na to swojego pozwolenia, gdy przewiduje to obowiązek prawny lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów (np. przy korzystaniu z agentów, hostów internetowych itp). Jeżeli zlecamy osobom trzecim przetwarzanie danych na podstawie tak zwanej „Umowy powierzenia przetwarzania danych", odbywa się to zgodnie z art. 28 RODO.

Zbieranie danych i informacji o charakterze ogólnym

Wejście na naszą witrynę wiąże się z zebraniem szeregu danych i informacji o charakterze ogólnym, które są zapisywane w dziennikach (logach) serwera. Zbierane mogą być następujące informacje: (1) rodzaj i wersja używanej przeglądarki, (2) system operacyjny komputera, który uzyskał dostęp do naszej witryny, (3) adres witryny, za pośrednictwem której komputer uzyskał dostęp do naszej strony (tzw. referrer), (4) adresy podstron naszej witryny, do których komputer uzyskał dostęp, (5) data i czas uzyskania dostępu do strony internetowej, (6) adres IP komputera, (7) dostawca usług internetowych dla komputera, który uzyskał dostęp do naszej strony, a także (8) wszelkie inne dane i informacji o podobnym charakterze, które mogą być przydatne w razie ataku na nasze systemy komputerowe.

Korzystając ze wskazanych wyżej danych i informacji o charakterze ogólnym, nie wyciągamy jakichkolwiek wniosków na temat osób, których dane te dotyczą. Informacje te są nam potrzebne do (1) prawidłowego dostarczania treści na naszej witrynie, (2) optymalizacji wyświetlanych na niej treści i reklam, (3) zapewnienia stałego funkcjonowania naszych systemów komputerowych I wykorzystywanych na stronie technologii, a także (4) udostępnienia organom ścigania niezbędnych informacji na potrzeby dochodzeń prowadzonych w razie ataku cybernetycznego. W związku z powyższym zebrane dane analizujemy w celach statystycznych oraz po to, aby podnieść i zapewnić możliwie najwyższy stopień ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez naszą spółkę.

Ciasteczka (Cookies)

Na naszej witrynie wykorzystujemy oprogramowanie Matomo do analizy statystyk odwiedzin.

Matomo korzysta z tzw. ciasteczek (plików cookies). Są to przechowywane na Państwa komputerze pliki tekstowe, które umożliwiają nam analizę sposobu korzystania z naszej witryny. W tym celu informacje zawarte w pliku cookie (w tym skrócony adres IP Państwa komputera) są przesyłane na nasz serwer i przechowywane na nim w celach analitycznych. Korzystamy z nich w celu optymalizacji prowadzonej przez nas witryny. W procesie tym Państwa adres IP jest od razu anonimizowany, w związku z czym Państwa tożsamość jako użytkowników nie jest nam znana. Przechowywane w plikach cookie informacje na temat korzystania z niniejszej witryny nie są ujawniane osobom trzecim.

Obsługę plików cookie można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki internetowej. Może to jednak oznaczać ograniczenie możliwości korzystania z naszej witryny w pełnym zakresie.

Korzystając z naszej witryny, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych przez oprogramowanie Matomo w zakresie i celu, o których mowa powyżej.

Bezpieczeństwo danych / bezpieczne przekazywanie danych

Wdrożyliśmy środki o charakterze technicznym i organizacyjnym, które zabezpieczają nasze systemy komputerowe przed przypadkowym dostępem, przekazaniem, wprowadzeniem, utraceniem, rozpowszechnieniem oraz zniszczeniem i zmianą danych przez osoby nieuprawnione.

Dane przekazywane na naszych stronach podlegają ochronie zgodnie z najbardziej aktualnymi standardami technicznymi.

Informacje kontaktowe

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami, korzystając w tym celu z udostępnionych opcji kontaktu, Państwa dane będą przechowywane, abyśmy mogli odpowiedzieć na Państwa zgłoszenie. Dane te nie będą udostępniane osobom trzecim przez Państwa zgody.

Prawa osób, których dane dotyczą

Na żądanie udzielimy Państwu nieodpłatnie informacji o tym, które z Państwa danych osobowych są przetwarzane i przechowywane.

Jeśli Państwa żądanie nie stoi w sprzeczności z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych, mogą Państwo żądać korekty nieprawidłowych danych osobistych oraz ich usunięcia (na przyszłość).

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych. W razie sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne prawnie uzasadnione interesy, które mają nadrzędny charakteru wobec Państwa interesów, praw i wolności lub że ich przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych na przyszłość bez podawania przyczyny.

Dane kontaktowe

Za sprawy dotyczące Państwa danych osobowych, które znajdują się w naszym serwisie, odpowiada:
SFS Group Sp. z o.o.
ul. Torowa 6
61-315 Poznań
E-mail: pl.info@sfs.biz

SFS Data Protection Officer:
Christina Burri
E-Mail: dataprotection@sfs.biz

Zastrzeżenia

Jako usługodawca odpowiadamy za publikowane przez nas treści zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Treści na naszych stronach internetowych są tworzone i aktualizowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniami. Nie gwarantujemy kompletności, prawidłowości i aktualności zamieszczanych informacji, co dotyczy także wszystkich łączy, do których niniejsza witryna odsyła – zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści zewnętrznych witryn, do których łącza te prowadzą.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i uzupełnienia udostępnianych informacji bez wcześniejszego powiadomienia.

Kontakt

SFS Group Sp. z o.o.
ul. Torowa 6
PL-61-315 Poznan
T +48 61 660 49 00
F +48 61 660 49 10

  • Strona główna