Połączenie SFS intec i GESIPA

Zarząd SFS intec Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 31.07.2018 r. został uzgodniony i podpisany, przez Zarządy łączących się spółek, Plan Połączenia SFS intec Sp. z o.o. (Spółka przejmująca) z GESIPA POLSKA Sp. z o.o. (Spółka przejmowana).

Na podstawie art. 500 § 2[1] kodeksu spółek handlowych Zarząd SFS intec udostępnia niniejszy Plan Połączenia do wiadomości publicznej.

Pliki do pobrania

Kontakt

SFS Group Sp. z o.o.
ul. Torowa 6
PL-61-315 Poznan
T +48 61 660 49 00
F +48 61 660 49 10