Zarządzanie jakością

Spółki SFS intec AG i SFS services AG wdrożyły globalny System Zarządzania Biznesowego (BMS) stosowany w obszarach zarządzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Dostęp do wszystkich procedur produkcyjnych i zarządczych możliwy jest za pośrednictwem intranetu. Dzięki temu SFS intec dysponuje nowoczesnym, kompleksowym i przyjaznym dla użytkowników narzędziem, które pozwala zaspokoić rygorystyczne oczekiwania w zakresie jakości – zarówno nasze, jak i te wyrażane przez klientów.

Jednym z podstawowych zadań zintegrowanego planu zarządzania ryzykiem w SFS jest pełne zabezpieczenie ciągłości produkcji w sytuacjach kryzysowych.

  • EN/ISO 9001/2000
  • ISO/TS 16949 (QS 9000, VDA 6.1, EAQF 96, AVSQ)
  • Certyfikacja spółki

System Zarządzania Biznesowego (BMS) obejmuje również wieloaspektowe wymogi w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (ASA/EKAS RL6508), gwarantując stałą poprawę w każdym z tych obszarów. Monitorujemy podejmowane przez nas działania, których celem jest stała poprawa System Zarządzania Biznesowego, w razie potrzeby wdrażając stosowne procedury naprawcze i usprawniające.

Certyfikat

Kontakt

SFS Group Sp. z o.o.
ul. Torowa 6
PL-61-315 Poznan
T +48 61 660 49 00
F +48 61 660 49 10