Optymalna logistyka

Każde przedsiębiorstwo to złożony i niepowtarzalny organizm, na który składa się wiele procesów i poziomów złożoności. SFS stara się zrozumieć, na czym owa złożoność polega, współpracując z klientami w ramach świadczonych usług doradczych. Chcemy dostarczać rozwiązania, które redukują koszty po stronie klienta i likwidują istniejące problemy.

Problemy:

 • Wysokie koszty zaopatrzenia
 • Terminowość i kompletność dostaw
 • Słaba dostępność informacji
 • Problemy związane z łańcuchem dostawczym klienta
 • Braki zapasów
 • Niewydajne procesy magazynowe
 • Stosowanie przestarzałych zasad zarządzania

Nasze rozwiązania:

 • Modele redukcji kosztów
 • Rozwiązania elektroniczne (e-solutions)
 • Śledzenie realizacji zamówień z wykorzystaniem Internetu
 • Mobilne rozwiązania w zakresie wymiany danych
 • Zindywidualizowane rozwiązania magazynowe
 • Doradztwo w zakresie logistyki
 • Zarządzanie transportem
 • Niestandardowe opakowania i oznakowania
 • Gospodarka zapasami

Kontakt

SFS Group Sp. z o.o.
ul. Torowa 6
PL-61-315 Poznan
T +48 61 660 49 00
F +48 61 660 49 10