Model korporacyjny

Zasady korporacyjne SFS są wspólne dla wszystkich pracowników na całym świecie i tworzą fundament naszej kultury organizacyjnej.

Wspólne wartości wynikające z zasad korporacyjnych SFS kształtują sposób, w jaki działamy, stanowiąc kluczowy składnik naszego sukcesu. Jako firma prowadzimy działalność gospodarczą w różnych krajach o różnych uwarunkowaniach kulturowych. Wspólne wartości stanowią zatem ważny filar wzajemnego zrozumienia i zaufania.

Chcemy zmieniać

Mamy pozytywne nastawienie do zmian i szybko ich dokonujemy.

Jesteśmy uczciwymi szanowanymi graczami zespołowymi prowadzonymi przez ducha przedsiębiorczości, kierującymi się wzajemnym szacunkiem oraz pragnieniem zachowania prostoty.

Dokonujemy pomiaru wyników swojej pracy w celu nieustannego uczenia się i doskonalenia.

Poszukujemy partnerstwa

Jesteśmy zdecydowani zapewniać klientom najwyższy poziom obsługi dzięki innowacyjności i wysokiej jakości produktów. Chcemy być partnerem preferowanym przez naszych klientów.

Lepsza efektywność i obsługa jednoczą nas z klientami i dostawcami.

Na tych wybranych segmentach rynku, na których skupiamy swoją działalność chcemy zdobyć wiodącą pozycję, mierzoną w skali globalnej.

Potrzebujemy zaangażowania

Nasi pracownicy są w pełni zaangażowani w realizację potrzeb naszych klientów.

Nasi pracownicy są rzetelni, wysoko wykwalifikowani oraz promują nieustanne doskonalenie.

Jako współ-przedsiębiorcy, przyjmują odpowiedzialność i zdobywają potrzebne kompetencje. Rozwój ich kariery, ich wynagrodzenia i premie są uzależnione od wyników pracy.

Szanujemy społeczność

Angażujemy się aktywnie w prace na rzecz społeczności i środowiska naturalnego.

Promujemy swobodę przedsiębiorczości oraz gospodarkę wolnorynkową i demokrację.

Produkty, usługi, fabryki i praca w SFS powinny być wzorem innowacyjności, bezpieczeństwa i efektywności.

Dążymy do sukcesu

SFS daży do ponadprzeciętnego, długoterminowego rozwoju oraz utrzymania swojej niezależności. Osiągamy to poprzez dynamikę, odpowiedni poziom zysków oraz orientację międzynarodową.

Sukcesy czynią nas bardziej atrakcyjnymi i wiarygodnymi dla partnerów rynkowych, dostawców, klientów i inwestorów.

Kontakt

SFS Group Sp. z o.o.
ul. Torowa 6
PL-61-315 Poznan
T +48 61 660 49 00
F +48 61 660 49 10