Testlaboratorium

Alle produksjonsanleggene til SFS intec har et testlaboratorium i tilknytning til kvalitetsstyringsavdelingen for å kunne teste de ferdige produktene.

I Heerbrugg har vi et sertifisert testlaboratorium. Det oppfyller kravene i kvalitetsstyringsstandardene EN/ISO 17025 og ISO 9001. Denne sertifiseringen innebærer at tester og målinger ved dette laboratoriet kontrolleres regelmessig av eksterne inspektører

Sertifiseringen av testlaboratoriet omfatter følgende punkter:

Mekaniske tester
(hardhetsprøve, strekkprøve, vridningsprøve osv.)

Metallografiske undersøkelser

Spektralanalyse av metaller
(kjemisk analyse)

Korrosjonsprøver
(salttåkeprøving, ulike testmiljøer)

Andre tester som utføres i Heerbrugg:

  • renhetsanalyser
  • måling av lagtykkelse

Fysikalsk testlaboratorium for plast

Termoanalyse

Klimaprøver

Mikrotomi

Andre tester som utføres ved plastanlegget i Altstätten:

  • smelteindeks (MVR/MFR)
  • Karl Fischer-titrering (vannbestemmelse)
  • fargemåling
  • akselerert UVA-klimatest

Kontakt

SFS intec AS
Fjellboveien 3
NO-2016 Frogner
T +47 67 92 14 40