Praktiske tester

Vi kan teste funksjonen til dine komponenter i virkelighetstro omgivelser.

Vi bruker vårt eget utstyr – ved behov tilpasset dine spesielle behov – til å teste og dokumentere ønskede egenskaper.

Eksempler på tester

Strekk- og trykktester
av plast- og metalldeler

Lekkasjetester
av skruer med tetningsskiver under dynamisk belastning

Uttrekksprøver
av skruer i ulike materialer

Statiske og dynamiske vridningsprøver
av komponenter for passive sikkerhetssystemer i biler

Vi oppgraderer vårt testutstyr fortløpende for å møte fremtidige krav til sikkerhet og funksjon for komponenter.

Kontakt

SFS intec AS
Fjellboveien 3
NO-2016 Frogner
T +47 67 92 14 40