Festeteknikk for nyttekjøretøy

SFS intec utvikler og produserer mekaniske festeløsninger som er tilpasset behovene i nyttekjøretøyindustrien.

Pålitelig funksjon og enkel montering er de viktigste kriteriene for våre festeløsninger.
Kundene til SFS intec drar fordel av

  • Praktisk erfaring: Takket være omfattende kjennskap til bruksområdene finner vi den optimale festeløsningen for deg.
  • Utviklingskompetanse: Takket være vår erfarne utviklingsavdeling kan vi raskt gjøre ideer om til løsninger.
  • Produksjonskompetanse: Takket være egen produksjon og nøye kontrollerte prosesser oppnår vi alltid jevnt høy kvalitet.

Du finner mer informasjon på SFS intecs konsernnettsted.

Produkter

Kontakt

SFS intec AG
Transportation Industry
Rosenbergsaustrasse 10
CH-9435 Heerbrugg
T +41 71 727 57 04

Detaljert informasjon

Du finner mer informasjon på SFS intecs konsernnettsted