Juridisk ansvar

Ansvarlig og redaksjon

SFS intec AG
Rosenbergsaustrasse 10
CH-9435 Heerbrugg
gmi@sfsintec.biz

Ansvarserklæring

Juridisk merknad

Ansvarlig for dette nettstedet er SFS intec AG, Rosenbergsaustrasse 10, CH-9435 Heerbrugg. Juridisk ansvarlig for SFS intec AG er konsernledelsen. Organisasjonsnr. CH-320.3.008.842-8

Merverdiavgiftsnummer (Sveits): CHE-116.276.910

Kontakt: gmi@sfsintec.biz

Ansvar

Vi gjør vårt ytterste for å kvalitetssikre innholdet på dette nettstedet. Det gis imidlertid ingen garantier om at nformasjonen til enhver tid er oppdatert, korrekt, nøyaktig eller fullstendig. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for skader som direkte eller indirekte følger av informasjonen som gis på dette nettstedet. SFS intec konsernet påtar seg heller ikke noe ansvar for innholdet på nettstedene til tredjeparter, som det henvises til på dette nettstedet.

Varemerker
Alle varemerker, logoer, emblemer og liknende på dette nettstedet tilhører SFS intec-konsernet med mindre noe annet er oppgitt.

Lisenser

Immaterielle eiendeler, for eksempel patenter, varemerker og opphavsretter, som publiseres på dette nettstedet, er opphavsrettslig beskyttet.

Opphavsrett
Copyright SFS intec AG, CH-9435 Heerbrugg. Med enerett.

Tekst, bilder, grafikk, layout, musikk, animasjoner og videoer på dette nettstedet er beskyttet i henhold til lover om opphavsrett og andre lover om beskyttelse av rettigheter. Innholdet på dette nettstedet må ikke kopieres, spres, endres eller gjøres tilgjengelig for tredjeparter i kommersielt øyemed. Bilder på dette nettstedet kan tilhøre tredjeparter.

Design

Namics AG
Teufenerstrasse 19
CH-9001 St. Gallen
info@namics.com
www.namics.com

Technical implementation

Namics AG
Teufenerstrasse 19
CH-9001 St. Gallen
info@namics.com
www.namics.com

Namics (Deutschland) GmbH
Hedderichstrasse 108 - 110
DE-60596 Frankfurt am Main

SFS services AG
Rosenbergsaustrasse 20
CH-9435 Heerbrugg
info@sfsservices.biz

Kontakt

SFS intec AS
Fjellboveien 3
NO-2016 Frogner
T +47 67 92 14 40

  • Web