Personvernregler

Dine data er trygge hos oss

Vi behandler dine personopplysninger ansvarlig, med tanke på alle relevante bestemmelser i gjeldende lov om databeskyttelse.

Bruk av personopplysninger

Vi bare samler, bruker og overfører dine personopplysninger til tredjepart, dersom dette er lovlig eller hvis ditt samtykket til datainnsamling er gitt.

Personlige data betyr all informasjon som kan brukes til å identifisere deg som person, og som kan spores tilbake til deg - for eksempel navn, e-postadresse og telefonnummer.

Vi behandler og lagrer personopplysninger bare i den perioden som er nødvendig for å oppnå formålet med lagring, eller så langt som dette er fastsatt av den europeiske lovgiveren eller andre lovgivere ved lov eller forskrift som den ansvarlige for databeskyttelse er underlagt .

Hvis lagringsformålet ikke er aktuelt, eller hvis en oppbevaringsperiode foreskrevet av den europeiske lovgiveren eller en annen kompetent lovgiver utløper, blir personopplysninger rutinemessig blokkert eller slettet i samsvar med lovkrav.

Vi kan dele informasjonen din med andre selskaper i vår gruppe for å tilby bestemte tjenester. Konsernselskaper kan være lokalisert i land som ikke sikrer et tilsvarende databeskyttelsesnivå. Vi garanterer passende databeskyttelse gjennom kontrakts avtaler med konsernselskapene. Du gir uttrykkelig samtykke til slike dataoverføringer.

Dersom vi under behandlingen formidler opplysninger til andre personer og bedrifter (databehandlere eller tredjeparter), overfører opplysningene til dem eller på annen måte gir dem tilgang til opplysningene, gjøres dette utelukkende basert på rettslig autorisasjon (f.eks. hvis opplysningene må overføres til tredjeparter for å oppfylle en avtale), hvis du har gitt ditt samtykke, for å oppfylle en rettslig forpliktelse eller for å ivareta våre legitime interesser (f.eks. ved bruk av agenter, leverandører av netthotell osv.) Hvis vi gir tredjeparter myndighet til å behandle opplysninger basert på en såkalt “avtale om behandling av personopplysninger”, gjøres dette med grunnlag i art. 28 i personvernforordningen.

Innsamling av generelle data og informasjon

Våre nettsteder samler en rekke generelle data og informasjon når nettstedet blir oppkalt. Denne generelle data og informasjon lagres i serverloggfilene. Fųlgende informasjon kan hentes: (1) nettlesertypene og versjonene som brukes, (2) operativsystemet som brukes av tilgangssystemet, (3) nettsiden hvorfra et adgangssystem når vår nettside (såkalte referanser), ( 4) under-nettsteder som nås via et adgangssystem på nettsiden vår, (5) dato og klokkeslett for adgang til Internettområdet, (6) en Internett-protokolladresse (IP-adresse), (7) Internett-leverandųren av adgangssystemet, og (8) andre lignende data og opplysninger som kan brukes i tilfelle angrep på våre informasjonsteknologiske systemer.

Ved bruk av disse generelle data og informasjon, trekker vi ikke noen konklusjoner om den registrerte. Snarere er denne informasjonen nødvendig for å (1) levere innholdet på nettstedet vårt på riktig måte, (2) optimalisere innholdet på nettstedet vårt, samt dets reklame, (3) sikre langsiktig levedyktighet av våre informasjonsteknologi systemer og nettstedsteknologi, og (4) gi de rettshåndhevende myndighetene den nødvendige informasjonen for strafferettslig forfølgelse i tilfelle et cyberangrep. Vi analyserer derfor de innsamlede dataene for statistikkformål og med sikte på å øke databeskyttelsen og datasikkerheten i vårt firma. Dette for å sikre best mulig databeskyttelse og datasikkerhet for personopplysningene vi behandler.

Cookies

På vår nettside bruker vi web analysetjenesten Matomo til å analysere besøksstatistikk.

Matomo bruker "cookies". Cookies er tekstfiler som er lagret på datasystemet, og lar oss analysere bruken av nettstedet vårt. For dette formålet blir bruksinformasjonen generert av Cookie (inkludert din forkortede IP-adresse) og overført til vår server og lagret for analyseformål. Dette blir brukt til å optimalisere vårt nettsted. Din IP-adresse vil umiddelbart bli anonymisert under denne prosessen, slik at du forblir anonym for oss som bruker. Den informasjonen som blir generert av Cookie, om din bruk av dette nettstedet, vil ikke bli gitt til tredjepart.

Du kan deaktivere bruk av cookies i nettleserinnstillingene dine. Dette kan imidlertid bety at nettstedet vårt ikke lenger kan brukes i full utstrekning.

Ved å bruke nettstedet vårt samtykker du i databehandlingen av Matomo i den utstrekning som er beskrevet ovenfor og med det formål som er nevnt ovenfor.

Datasikkerhet / Sikker dataoverføring

Gjennom tekniske og organisatoriske tiltak sikrer vi våre IT-systemer mot utilsiktet tilgang, adgang, overføring, inngang, tap og distribusjon samt ødeleggelse og endring av uautoriserte personer.

Datatransmisjonen av personopplysninger på våre nettsider er beskyttet i henhold til oppdaterte tekniske standarder.

Håndtering av kontaktinformasjon

Hvis du kontakter oss via kontaktalternativer som tilbys, blir kontaktinformasjonen lagret slik at de kan brukes til å behandle og svare på forespųrselen din. Uten samtykke, vil disse dataene ikke bli offentliggjort til tredjeparter.

Dine rettigheter

På forespørsel vil du motta gratis informasjon om hvorvidt dine personopplysninger er behandlet, og i så fall hvilke av dine personopplysninger som er lagret.

Hvis forespørselen din ikke er i strid med en juridisk plikt til å beholde data (for eksempel datalagring), har du rett til å korrigere uriktige data og få slettet dine personlige data (for fremtiden).

Du kan motsette seg behandlingen av dataene dine når som helst. Vi vil ikke lenger behandle dine personopplysninger ved en eventuell innsigelse, med mindre vi kan demonstrere at overbevisende legitime interesser overstyrer dine interesser, rettigheter og friheter, eller hvis behandlingen av dataene er ment for etablering, utųvelse eller forsvar av rettslige krav.

Du har rett til å trekke samtykket til databehandlinger - for fremtiden - når som helst uten å gi en grunn.

Kontakt

Når det gjelder dine personlige data på denne nettsiden, er ansvarlig organ:
SFS intec AS
Solheimveien 44
NO-1473 Lørenskog

SFS Data Protection Officer:
Christina Burri
E-Mail:dataprotection@sfs.biz

Ansvarsfraskrivelse

Som leverandør er vi ansvarlig for innhold publisert av oss i henhold til de generelle lovbestemmelsene. Innholdet på våre nettsider er opprettet og oppdatert etter beste kunnskap og i god tro. Vi garanterer ikke at informasjonen som er gitt er fullstendig, korrekt og til en vær tid oppdatert. Dette gjelder også alle lenker som dette nettstedet refererer direkte eller indirekte til. Vi er ikke ansvarlige for innholdet på et eksternt nettsted som nås med en slik link.

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer eller tillegg til informasjonen uten forhåndsvarsel.

  • Web