Kvalitetsikring

SFS intec AG og SFS services AG benytter seg av et globalt Business Management System (BMS) som omfatter styring av kvalitet, sikkerhet, miljø og helse.

Alle produksjon- og management prosesser, som beskrives i manualen, fins tilgjengelig via SFS intecs intranett. Derfor tilbyr SFS et omfattende, moderne og brukervennlig verktøy for å hjelpe både oss selv og våre kunder å oppfylle våre høye krav på kvalitet.

Noe av det viktigste i vår integrerte risikoadministrative plan er å sikkerhets stille produksjonen i en krisesituasjon så lenge det er mulig

  • EN/ISO 9001/2000
  • ISO/TS 16949(QS 9000, VDA 6.1, EAQF 96, AVSQ)
  • Company Certification

Internkontrollen ivaretar også fullt ut de mange ulike krav som stilles på arbeidsplassene vedrørende miljøvern, sikkerhet og helse(ASA/EKAS RL6508) og garantere forbedringer innen alle områder. Vi kontrollere hele tiden hvordan vårt forbedringsarbeid utvikles via internkontrollen og endrer/korrigerer i de ulike prosesser alt etter behov.

Download

Kontakt

SFS intec AS
Fjellboveien 3
NO-2016 Frogner
T +47 67 92 14 40