Kvalitet , miljø of sikerhetspolicy

Høy kvalitetsstandard, miljøansvar og sikkerhetspolicy er en viktig del av vårt arbeid. Vi har derfor etablert retningslinjer for disse emnene.

Kunde fokus
Vårt felles mål er å skape fordeler for våre kunder. Kunden står i sentrum for alle aktiviteter. Derfor utformer vi kundeorienterte selskapsprosesser og organisasjoner. Vi tar hele tiden systematisk rede på kundenes behov for å kunne treffe tiltak for å øke kundetilfredsheten.

Nullfeilsstrategi
Vi arbeider for å oppnå null feil av våre produkter og tjenester. Alle nødvendige og økonomisk forsvarbare tiltak tas for å oppnå dette målet. Med dette målet arbeider vi også mot våre leverandører av varer og tjenester.

Våre mål
Vi fastsetter kontinuerlig mål på alle områder, inklusive kvalitet, miljø og sikkerhet, som tar hensyn til kravene fra våre kunder, medarbeidere og våre eiere. For evaluering av disse målene og vår produksjon fastsetter vi egnede målinger..

Kontinuerlig forbedringer
Vi bruker systemet med kontinuerlige forbedringer(CIP). Gjennom målinger og evalueringer kan vi se hvilken måloppfyllelse vi har. Ut av denne kan vi utrede ytterligere forbedringsmuligheter.

Utholdenhet
Våra handlinger må stå i forhold til økonomi og økologi samt med ansvar for samfunnet, spesielt med tanke på kommende generasjoner. Vi bruker resursene sparsomt og verner om miljø.

Ansvar
Alt ansvar for å unngå risikoer for mennesker og miljø samt å nøye følge forskrifter og lover som gjelder arbeid, helse og miljø. For firmaledelsen er det en hovedoppgave å identifisere risiko, vurdere dem og iverksette nødvendige tiltak.

Prosesser og produkter
Vi bruker mye oppmerksomhet til helse, miljø og sikkerhet for våre ansatte samt alle som kommer i kontakt med våre produkter. Derfor utformer vi våre prosesser og utvikler våre produkter slik at helse, miljø og sikkerhet for menneskene er prioritert og påvirkningen av miljø er så liten som mulig. For våre produkter gjelder det også når de skal skrotes.

Downloads

Kontakt

SFS intec AS
Fjellboveien 3
NO-2016 Frogner
T +47 67 92 14 40