SFS intec i Norge

SFS intec AS er et heleid datterselskap av SFS Holding AG i Sveits

Vi har siden oppstarten i Norge i 1982 vært etablert på Lørenskog nord for Oslo hvor vi pr. i dag er 12 ansatte. Totalt på verdensbasis er vi ca 9000 ansatte og utvikler, produserer og leverer produkter innen bygg, elektro, bil og flyindustrien.

Vi har et lite avdelingskontor i Trondheim

I Norge er hovedmarkedet innen ulike bygg segmenter som tak, fasade og trekonstruksjoner.

Våre dedikerte medarbeidere i Norge eller utlandet besitter god kompetanse innen sit fag og er gjerne behjelpelig med råd for korrekt innfesting i din konstruksjon.

Kontakt

SFS intec AS
Fjellboveien 3
NO-2016 Frogner
T +47 67 92 14 40