Adatvédelmi nyilatkozat

Személyes adatai nálunk biztonságban vannak

Számunkra magától értetődő, hogy felelősségteljesen kezeljük személyes adatait és eleget teszünk a vonatkozó adatvédelmi jogszabály hatályos rendelkezéseinek.

Személyes adatok kezelése

Csak abban az esetben gyűjtünk, kezelünk vagy továbbítunk személyes adatokat harmadik fél számára, ha van megfelelő jogalap vagy Ön hozzájárul a személyes adatok kezeléséhez.

Személyes adat alatt olyan információkat értünk, amelynek segítségével beazonosítható és nyomon követhető az Ön személye – ide tartozik például a név, az e-mail cím és a telefonszám.

A személyes adatokat csak addig az időpontig kezeljük és tároljuk, míg azt a tárolási cél szükségessé teszi, vagy az európai jogalkotó vagy szabályozó hatóság vagy más jogalkotó olyan jogszabályok vagy előírások által rendelkezik erről, amely az adatkezelőre vonatkozik.

Ha megszűnik az adattárolási cél vagy lejár az európai jogalkotó vagy szabályozó hatóság vagy más jogalkotó által meghatározott adattárolási idő, a személyes adatokat egy rutinszerű eljárás során - a vonatkozó jogszabályokkal összhangban - zároljuk és töröljük.

Cégcsoportunk más társasága számára továbbíthatjuk az adatokat bizonyos szolgáltatások biztosítása érdekében. Előfordulhat, hogy ezeknek a társaságoknak a székhelye olyan országban van, ahol a személyes adatok védelmét esetenként másképp értelmezik. Megfelelő adatvédelmi szintet biztosítunk azáltal, hogy szerződéses megállapodást kötünk ezekkel a társaságokkal, akik egyetértenek az adattovábbítási előírásokkal.

Általános adatok és információk gyűjtése

Valahányszor ellátogat weboldalunkra, számos általános információt és adatot gyűjtünk és ezeket a szerver logfile-jaiban tároljuk. Ilyen adatok például (1) a böngésző típusa és verziója, (2) a hozzáférést kezdeményező rendszer által használt operációs rendszer, (3) a weboldal, ahonnan kiindulva hozzáférést kezdeményeztek a weboldalunkhoz (úgynevezett "Referrer"). Valamint az (4) alárendelt oldalak, ahonnan átirányítottak weboldalunkra, (5) a weboldal felkeresésének ideje és dátuma, (6) az internetprotokoll címe (IP-cím), (7) a hozzáférést kezdeményező fél internetszolgáltatója és (8) egyéb ehhez hasonló adatok és információk, amelyekkel biztosítható az adatok védelme egy esetleges információtechnológiai rendszert érő támadás esetén.

Ezeknek az általános adatoknak és információknak a kezelése során nem azonosítjuk be a felhasználót. Ezek az információk kizárólag (1) a weboldal megfelelő megjelenítéséhez, (2) a weboldalon lévő tartalom, valamint hirdetések optimalizálásához, (3) információtechnológiai rendszer folyamatos működéséhez és a weboldal műszaki megoldásainak biztosításához, valamint (4) számítógépes támadások esetén a bűnüldöző hatóságok számára szükséges információk biztosításához szükséges. Cégünk ezeket az anonim adatokat és információkat egyrészt statisztikai céllal, másrészt azzal a céllal elemzi, hogy magasabb szintű adatvédelmet és -biztonságot nyújtson. Így végül optimális védelmi szint érhető el a személyes adatok kezelése során.

Sütik

Weboldalunkon a Matomo webelemző szolgáltatást használjuk a felhasználói hozzáférések statisztikai elemzéséhez.

A Matomo alkalmazás „sütiket” használ. Ezeket a szöveges fájlokat az Ön számítógépén hozzuk létre és nagyban segítik a weboldal-használat elemzését. E cél megvalósítása érdekében a sütik által szerzett felhasználási adatokat (beleértve az Ön tömörített IP-címét is) szerverünkre továbbítjuk, ahol elemzési céllal tároljuk az adatokat. Így optimalizáljuk weboldalunkat. Az eljárás során anonim adatként kezeljük az Ön IP-címét, így biztosított a nyomon követés kivédése. A sütik által szerzett felhasználási adatokat harmadik fél számára nem továbbítjuk.

Lehetősége van letiltani a sütik használatát böngészője beállításai segítségével. Mindez azonban azt is eredményezheti, hogy weboldalunk némely funkciója nem lesz elérhető az Ön számára.

Weboldalunk használatával hozzájárul az adatok Matomo általi kezeléséhez - a korábban leírt terjedelemben és céllal.

Adatbiztonság / biztonságos adatátvitel

Technológiai és szervezeti megoldásokkal biztosítjuk informatikai rendszerünk védelmét jogosulatlan személyek által végrehajtott és nem kívánt belépésével, hozzáférésével, adattovábbításával, adatbevi-telével, kár okozásával és adatterjesztésével, valamint adatmódosítá-sával szemben.

A weboldalunkra továbbított személyes adatokat az érvényben lévő technikai normák szerint tároljuk.

Elérhetőségi adatok kezelése

Ha az általunk megadott elérhetőségi adatok valamelyikén kapcsolatba lép cégünkkel, tároljuk az Ön által megadott adatokat annak érdekében, hogy megkeresését megfelelően feldolgozzuk és megválaszoljuk. Az adatok a beleegyezése nélkül nem kerülhetnek harmadik félhez.

Jogok

Amennyiben kéri, díjmentes tájékoztatást kaphat arról, hogy személyes adatait feldolgozzák-e illetve mely személyes adatait tárolják adott estben.

Amennyiben kérése nincs összhangban az adattárolás jogi követelményével (pl. készletre történő adatgyűjtés), joga van adatainak helyesbítését vagy (a jövőre vonatkozóan) személyes adatainak a törlését kérni.

Bármikor kifogást emelhet adatainak feldolgozása ellen. Amennyiben kifogással él személyes adatainak feldolgozása ellen, cégünk megszünteti az adatok kezelését. Kivéve, ha olyan kényszerítő erejű, jogos okok igazolják az adatkezelés szükségességét, amelyek elsőbbséget élveznek érdekeivel, jogaival vagy szabadságjogaival szemben, vagy ha az adatok feldolgozása jogi követelések létrejötte, érvényesítése vagy védelme miatt szükséges.

Joga van indoklás nélkül visszavonni beleegyezését a személyes adatok jövőbeni adatkezelésére vonatkozóan.

Elérhetőségeink

A személyes adatok weboldalunkon történő kezeléséért illetékes adatkezelő:
SFS Group Hungary Kft
Vásártér utca 18.
9241 Jánossomorja
Magyarország

SFS adatvédelmi biztosa:
Christina Schönenberger
E-mail: dataprotection@sfs.biz

Felelősség alóli mentesség

Az általános jogi rendelkezések értelmében szolgáltatóként felelősek vagyunk az általunk közétett adatokért. Legjobb tudásunk és meggyő-ződésünk szerint alakítjuk ki és optimalizáljuk weboldalunkat. Nem vállalunk garanciát arra, hogy a weboldalon rendelkezésre bocsátott információk hiánytalanok, helyesek és minden esetben aktuálisak. Ugyanez vonatkozik valamennyi hiperhivatkozásra ("linkre"), amelyekre weboldalunk közvetlenül vagy közvetve hivatkozik. Az ilyen külsős weboldalakon található tartalmakért – amely hiperhivatkozás segítségével érhető el - nem vállalunk felelősséget.

Cégünk fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy kiegészítse a rendelkezésre bocsátott adatokat.

  • Az SFS intec Kft. honlapja