Testauslaboratorio

SFS intecin kaikissa tuotantolaitoksissa on laadunhallintaosasto, joka sisältää valmiiden tuotteiden testauslaboratorion.

Sveitsin Heerbruggissa sijaitsevassa tehtaassamme on lisäksi akkreditoitu laboratorio, joka täyttää laadunhallintastandardien EN/ISO 17025 ja ISO 9001 vaatimukset. Akkredointi tarkoittaa sitä, että itsenäiset, puolueettomat asiantuntijat validoivat testaus- ja mittausprosessimme säännöllisesti.

Laboratorion akkreditoinnissa selvitetään nämä kohteet:

Mekaaniset testit
(lujuus-, veto-, vääntölujuustestaus jne.)

Metallografiset testit

Metallien spektroanalyysit
(kemialliset analyysit)

Korroosiotestaus
(suolasumukoe, erilaiset testausolosuhteet)

Heerbruggin laboratoriossa suoritamme lisäksi näitä testejä:

  • Puhtausasteen analyysit
  • Kerroksen paksuusmittaukset

Muovien fysikaalinen testauslaboratorio

Terminen analyysi

Ilmastonkestokokeet

Mikrotomia

Altstättenin muovitehtaassamme suoritamme lisäksi näitä testejä:

  • Sulaindeksi (MVR/MFR)
  • KF-titraus (vesipitoisuuden määritys)
  • Värinmittaus
  • Säänkeston testaus (UVA)

Yhteystiedot

SFS intec Oy
Ratastie 18
FI-03100 Nummela
T +358 9 3154 9810