Tietosuojakäytäntö

Tietosi pysyvät meillä turvassa

Käsittelemme henkilötietojasi vastuullisesti noudattaen sovellettavan tietosuojalain kaikkia asiaankuuluvia säännöksiä.

Henkilötietojen käyttö

Keräämme, käytämme ja siirrämme henkilötietojasi kolmansille osapuolille vain, jos se on lain mukaan sallittu tai jos olet antanut suostumuksesi tietojen keräämiseen.

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joita voidaan käyttää henkilöllisyytesi tunnistamiseen ja jotka voidaan yhdistää sinuun (esimerkiksi nimesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi).

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tallennuksen tarkoituksen toteuttamista varten, tai sikäli kuin on säädetty eurooppalaisten lainsäätäjien tai muiden lainsäätäjien toimesta tai säädösten nojalla, jotka koskevat rekisterinpitäjää (tietosuojasta vastaavaa tahoa).

Jos säilytyksen tarkoitus ei ole soveltuva, tai jos eurooppalaisen lainsäätäjän tai muun toimivaltaisen lainsäätäjän määräämä säilytysaika on kulunut umpeen, henkilötiedot tavanomaisesti estetään tai poistetaan oikeudellisten vaatimusten mukaisesti.

Tietojasi saatetaan jakaa muiden konserniimme kuuluvien yritysten kanssa tiettyjen palvelujen tarjoamista varten. Konsernin yritykset saattavat sijaita maissa, joissa vastaavaa tietosuojan tasoa ei voida varmistaa. Takaamme asianmukaisen tietosuojan sopimuksin konserniin kuuluvien yritysten kanssa. Suostut nimenomaisesti tällaisiin tiedonsiirtoihin.

Jos luovutamme tai siirrämme tietoja tai muuten annamme tietojen käyttöoikeuden niiden käsittelyn aikana muille henkilöille tai yrityksille (tietojen käsittelijöille tai kolmansille osapuolille), tälle on aina laillinen oikeutus (jos tiedot pitää esimerkiksi siirtää kolmansille osapuolille sopimuksen täyttämistä varten) ja teemme näin vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi, jos laki velvoittaa siihen tai jos se on oikeutettujen etujemme mukaista (esimerkiksi käytettäessä edustajia tai säilytyspalvelun tarjoajia). Jos annamme kolmansille osapuolille tehtäväksi käsitellä tietoja niin sanotun käsittelysopimuksen perusteella, tämä perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 28 artiklaan.

Yleisten tietojen kerääminen

Verkkosivustomme keräävät yleisiä tietoja, kun verkkosivusto avataan. Nämä yleiset tiedot tallennetaan palvelimen lokitiedostoihin. Seuraavia tietoja voidaan kerätä: (1) käytetyt selaintyypit ja -versiot, (2) pääsyn saaneen järjestelmän käyttöjärjestelmä, (3) verkkosivusto, josta pääsyn saanut järjestelmä käyttää verkkosivustoamme (niin kutsutut uudelleenohjaukset), (4) alisivustot, joihin pääsee verkkosivustollamme olevan pääsyn saaneen järjestelmän kautta, (5) internetsivuston käytön päivämäärä ja kellonaika, (6) internetin protokollaosoite (IP-osoite), (7) pääsyn saaneen järjestelmän internetpalveluntarjoaja ja (8) mitkä tahansa muut samankaltaiset tiedot, joita voidaan käyttää tietoteknisiin järjestelmiimme kohdistuvien hyökkäysten sattuessa.

Käytettäessä näitä yleisiä tietoja, emme tee johtopäätöksiä rekisteröidystä. Näitä tietoja tarvitaan (1) verkkosivustomme sisällön tarjoamiseen asianmukaisesti, (2) verkkosivustomme sisällön sekä sen mainonnan optimoimiseen, (3) tietoteknisten järjestelmiemme ja verkkosivustomme teknologian pitkän aikavälin toteutettavuuden varmistamiseen ja (4) tarvittavien tietojen tarjoamiseen lainvalvontaviranomaisille rikoksiin liittyviä syytetoimia varten kyberhyökkäyksen sattuessa. Tämän vuoksi analysoimme kerättyjä tietoja tilastollisia tarkoituksia varten. Tarkoituksena on parantaa tietosuojaa ja tietoturvaa yrityksessämme, jotta voimme varmistaa parhaan mahdollisen tietosuojan ja tietoturvan tason käsittelemillemme henkilötiedoille.

Evästeet

Käytämme verkkosivustollamme Matomo-verkkoanalytiikkapalvelua vierailijoihin liittyvien tilastotietojen analysoimiseen.

Matomo käyttää evästeitä. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokonejärjestelmääsi ja joiden avulla voimme analysoida verkkosivustomme käyttöä. Tätä tarkoitusta varten evästeen tuottamat käyttöä kuvaavat tiedot (mukaan lukien lyhennetty IP-osoite) siirretään palvelimellemme ja tallennetaan verkkosivustomme optimointiin käytettäviä analysointitarkoituksia varten. IP-osoitteesi muutetaan heti anonyymiksi tämän prosessin aikana, joten pysyt meille anonyyminä käyttäjänä. Evästeen tuottamia tämän verkkosivuston käyttöä koskevia tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Voit estää evästeiden käytön selaimesi asetuksissa. Tämän seurauksena voi kuitenkin olla, että verkkosivustomme ei ole enää käytettävissä koko laajuudessaan.

Käyttämällä verkkosivustoamme suostut Matomon suorittamaan tietojen käsittelyyn yllä kuvatussa laajuudessa ja yllä mainitussa tarkoituksessa.

Tietosuoja / turvallinen tietojen siirto

Suojaamme IT-järjestelmämme teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä luvattomien henkilöiden toimesta tapahtuvaa tahatonta käyttöä, pääsyä, siirtoa, hävittämistä ja jakelua sekä tuhoamista ja muuttamista vastaan.

Henkilötietojen siirto verkkosivustoillamme on suojattu ajantasaisten teknisten standardien mukaisesti.

Yhteystietojen käsittely

Jos otat meihin yhteyttä käyttäen tarjottuja yhteydenottovaihtoehtoja, yhteystietosi tallennetaan niin, että niitä voidaan käyttää pyyntösi käsittelyyn ja pyyntöösi vastaamiseen. Näitä tietoja ei siirretä kolmansille osapuolille ilman suostumustasi.

Oikeutesi

Pyynnöstä saat maksutta tiedon, onko henkilötietojasi käsitelty, ja jos on, mitä henkilötietojasi on tallennettu.

Jos pyyntösi ei ole ristiriidassa tietojen säilytystä koskevan lakisääteisen velvoitteen kanssa (esimerkiksi tietojen säilytys), sinulla on oikeus pyytää oikaisemaan virheelliset tiedot ja poistamaan henkilötiedot (jotta niitä ei voida käsitellä tulevaisuudessa).

Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä milloin tahansa. Mikäli esität vastalauseen, emme enää käsittele henkilötietojasi, ellemme pysty osoittamaan, että huomattavan tärkeät oikeutetut edut syrjäyttävät sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi tai jos tietojen käsittely on tarpeen oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Sinulla on oikeus perua suostumuksesi tietojen käsittelyyn tulevaisuudessa milloin tahansa syytä ilmoittamatta.

Yhteystiedot

Tähän verkkosivustoon liittyvien henkilötietojesi vastuullinen taho on:

SFS intec Oy
Ratastie 18
03100 Nummela

Tietosuojavaltuutettu SFS

Christina Burri
sähköposti: dataprotection@sfs.biz

Vastuuvapauslauseke

Tarjoajana olemme vastuussa julkaisemastamme sisällöstä yleisten lainsäännösten mukaisesti. Verkkosivustomme sisältöjä luodaan ja päivitetään parhaan tietomme ja käsityksemme mukaan. Emme takaa, että annetut tiedot ovat täydelliset, oikeat ja ajantasaiset. Tämä koskee myös kaikkia linkkejä, joihin tämä verkkosivusto ohjaa suoraan tai epäsuorasti. Emme ole vastuussa ulkopuolisen sivuston sisällöstä, joka on saavutettavissa tällaisen linkin kautta.

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ja lisäyksiä annettuihin tietoihin ilman aiempaa ilmoitusta.

  • Web