Laatu-, ympäristö- ja turvallisuus menettelyt

Korkeat laatuvaatimukset, kestävä ympäristö ja työturvallisuus ovat tärkeitä tekijöitä liiketoiminnassamme. Tästä syystä olemme luoneet toimintamallit seuraavista aiheista.

Laadunvalvontamenettelyt

Asiakaslähtöisyys
Etujen luominen asiakkaille on yrityksemme ydintavoite. Asiakas on kaiken toimintamme keskiössä. Yrityksen menettelytavat ja organisaatio ovat siis asiakaslähtöisiä. Asiakkaita on jatkuvasti tarkkailtava, jotta asiakastyytyväisyyttä voidaan parantaa.

Zero-Defect -periaate
Pyrimme tuotteissamme ja palveluissamme virheettömyyteen. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi käytetään kaikki tarvittavat, taloudellisesti järkevät keinot. Tämä pätee myös toimintaamme toimittajien ja palveluntarjoajien kanssa.

Mitattavissa olevat tavoitteet
Asetamme säännöllisesti tavoitteita kaikilla osa-alueilla, myös laatuun, ympäristöön ja turvallisuuteen liittyen. Tavoitteet noudattelevat SFS intecin markkinakumppaneiden, työntekijöiden ja sijoittajien tarpeita. Tavoitteita ja niiden saavuttamista arvioidaan tiettyjen tietojen avulla.

Jatkuva kehittäminen
Olemme sitoutuneet jatkuvaan kehittämisprosessiin (Continuous Improvement Process, CIP). Mittaamme ja arvioimme tavoitteiden toteutumista. Tulosten pohjalta voimme edelleen parantaa kehityspotentiaaliamme.

Ympäristö- ja turvallisuusmenettelyt

Kestävä kehitys
Toimintamme on oltava taloudellista, ekologista ja yhteisövastuun huomioonottavaa. Erityisesti tulevaisuuden sukupolvet on otettava huomioon. Käytämme resursseja harkiten ja otamme ympäristön huomioon.

Vastuut
Kaikki työntekijät ovat vastuussa siitä, että ympäristöön ja ihmisiin kohdistuvat riskit poistetaan. Jokainen on omalta osaltaan vastuussa myös terveys- ja turvallisuusdirektiivien ja -lakien noudattamisesta. Ylimmän johdon vastuulla on riskien tunnistaminen, niiden arvioiminen ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtyminen. Olemme valmistautuneet konerikkojen ja vaaratilanteiden varalle.

Prosessit ja tuotteet
Työntekijöiden ja muiden tuotteidemme kanssa tekemisissä olevien terveys ja turvallisuus on äärimmäisen tärkeää. Siksi yrityksemme tuotteita ja prosesseja kehitetään niin, että kaikenkattavana periaatteena on ihmisten terveyden ja turvallisuuden suojeleminen ja mahdollisimman vähäiset ympäristövaikutukset. Tämä pätee myös tuotteiden hävittämiseen käytön jälkeen.

Lataa

Yhteystiedot

SFS intec Oy
Ratastie 18
FI-03100 Nummela
T +358 9 3154 9810