Privatumo politika

Mes užtikriname jūsų duomenų saugumą

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis atsakingai, atsižvelgdami į visas atitinkamas duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.

Asmens duomenų naudojimas

Mes renkame, naudojame ir perduodame jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims tik tuo atveju, jei tai leidžia teisės aktai arba jei davėte savo sutikimą rinkti duomenis.

Asmens duomenys yra bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama siekiant jus identifikuoti ir pagal kurią jus galima atsekti, pvz., jūsų vardas ir pavardė, el. pašto adresas ir telefono numeris.

Mes tvarkome ir saugome asmens duomenis tik laikotarpį, kuris reikalingas saugojimo tikslui pasiekti, arba tiek, kiek nustato Europos teisės aktų leidėjas ar kiti teisės aktų leidėjai pagal įstatymus ar reglamentus, kurie taikomi už duomenų apsaugą atsakingam kontrolieriui.

Jeigu saugojimo tikslas netaikomas arba jeigu Europos teisės aktų leidėjo ar kito kompetentingo teisės aktų leidėjo nustatytas saugojimo laikotarpis pasibaigia, asmens duomenys paprastai yra blokuojami arba ištrinami vadovaujantis teisės aktų reikalavimais.

Mes galime pasidalyti jūsų informacija su kitomis bendrovėmis mūsų grupėje, norėdami teikti tam tikras paslaugas. Grupės bendrovės gali būti įsikūrusios šalyse, kurios neužtikrina lygiaverčio duomenų apsaugos lygio. Mes garantuojame tinkamą duomenų apsaugą pagal sutartis su Grupės bendrovėmis. Jūs aiškiai sutinkate su tokiu duomenų perdavimu.

If, in the course of our processing, we disclose data to other persons and companies (processors or third parties), transfer it to them or otherwise grant them access to the data, this is only done on the basis of a legal authorisation (e.g. if the data must be transferred to third parties for the fulfilment of the contract), if you have given your consent, if a legal obligation provides for this or on the basis of our legitimate interests (e.g. when using agents, web hosts, etc.). If we commission third parties to process data on the basis of a so-called "contract processing agreement", this is done on the basis of Art. 28 GDPR.

Bendrųjų duomenų ir informacijos rinkimas

Mūsų tinklavietėse renkami įvairūs bendrieji duomenys ir informacija, kai tinklavietė yra atidaroma. Šie bendrieji duomenys ir informacija yra saugomi serverio žurnalo failuose Gali būti renkama ši informacija: 1) naudojamų naršyklių tipai ir versijos, 2) prieigos sistemos naudojama operacinė sistema, 3) svetainė, iš kurios prieigos sistema pasiekia mūsų svetainę, (vadinamasis nukreipimas), 4) pasvetainės, kurios pasiekiamos per prieigos sistemą svetainėje, 5) prieigos į interneto svetainę data ir laikas, 6) IP adresas, 7) prieigos sistemos interneto paslaugos teikėjas ir 8) kiti panašūs duomenys bei informacija, kurie gali būti naudojami esant atakoms mūsų informacinių technologijų sistemose.

Naudodami šiuos bendruosius duomenis ir informaciją, mes nedarome jokių išvadų apie duomenų subjektą. Šios informacijos reikia, norint 1) tinkamai pateikti mūsų svetainės turinį, 2) optimizuoti mūsų svetainės, taip pat jos reklamų turinį, 3) užtikrinti ilgalaikį mūsų informacinių technologijų sistemų ir svetainių technologijų gyvybingumą ir 4) teikti teisėsaugos institucijoms reikiamą informaciją vykdant baudžiamąjį persekiojimą kibernetinės atakos atveju. Todėl mes analizuojame renkamus duomenis statistikos tikslais ir turėdami tikslą padidinti duomenų apsaugą ir duomenų saugumą mūsų bendrovėje, kad užtikrintumėme geriausią galimą duomenų apsaugos ir duomenų saugumo lygį asmens duomenų, kuriuos mes tvarkome, atveju.

Slapukai

Savo tinklavietėje mes naudojame analitinę paslaugą „Matomo“, kad galėtume analizuoti lankytojų statistiką.

„Matomo“ naudojami slapukai. Slapukai yra tekstiniai failai, kurie yra saugomi jūsų kompiuterio sistemoje ir pagal kuriuos mes galime analizuoti, kaip naudojama mūsų tinklavietė. Šiuo tikslu slapuko sukurta naudojimo informacija (įskaitant jūsų sutrumpintą IP adresą) bus perduota mūsų serveriui ir saugoma analizės tikslais, kurią mes taikome norėdami optimizuoti savo svetainę. Jūsų IP adresas taps nedelsiant anonimiškas šio proceso metu, todėl jūs išliekate anonimiškas mums kaip naudotojas. Slapuko sukurta informacija apie tai, kad jūs naudojatės šia svetaine, nebus atskleista trečiosioms šalims.

Jūs galite išjungti slapukų naudojimą savo naršyklės nuostatose. Tačiau tai gali reikšti, kad nebebus galima visapusiškai naudotis mūsų svetaine.

Naudodamiesi mūsų svetaine jūs sutinkate, kad „Matomo“ apdoros duomenis tiek, kaip aprašyta pirmiau, ir pirmiau nurodytais tikslais.

Duomenų saugumas ir (arba) saugus duomenų perdavimas

Naudodamiesi techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis, mes saugome savo IT sistemas nuo netyčinio patekimo, prieigos prie duomenų, duomenų perdavimo, įvedimo, praradimo ir platinimo, taip pat sunaikinimo ir pakeitimo, kurį vykdo leidimo neturintys asmenys.

Asmens duomenų perdavimas mūsų svetainėse yra apsaugoti pagal naujausius techninius standartus.

Paraiškų į darbo vietas teikimas

Prieš teikiant elektroninę paraišką, mes prašome jūsų sutikimo naudoti jūsų pateiktus duomenis, kad galėtume išnagrinėti jūsų darbo kvalifikaciją. Paraiškos teikimo metu, be pareigų pavadinimo, vardo ir pavardės, kandidatų duomenų bazėje saugomi įprasti korespondencijos duomenys, tokie kaip pašto adresas, el. pašto adresas ir telefono numeris. Be to, registruojami paraiškų dokumentai, pvz., motyvaciniai laiškai, gyvenimo aprašymai, profesinės kvalifikacijos, išsilavinimas ir mokymo pažymėjimai, taip pat darbo pažymėjimai.

Kreipdamiesi dėl darbo elektroniniu būdu sutinkate, kad jūsų duomenys būtų saugomi, jais būtų dalijamasi ir jie būtų tvarkomi SFS Grupėje darbo paieškos ir aprūpinimo personalu tikslais. Šiuo atžvilgiu jūs sutinkate, kad jūsų duomenys taip pat galėtų būti perduodami šalims, kurioms netaikomas tinkamas duomenų apsaugos lygis.

Atkreipkite dėmesį, kad paraiškos dokumentuose taip pat gali būti specialių kategorijų asmens duomenų, kaip nurodyta ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 9 straipsnyje. Tai yra, pvz., duomenys apie politines pažiūras, religinius įsitikinimus, fizinę ar psichinę sveikatą arba nuotrauką, kurioje nurodoma etninė kilmė. Jei pateikiate tokią informaciją paraiškos dokumentuose, jūs aiškiai sutinkate, kad mes tvarkytume, perduotume ir saugotume šią informaciją.

Kai bus rastas darbuotojas laisvai darbo vietai arba jeigu darbo sutartis nebus sudaryta, mes ištrinsime jūsų asmens duomenis iš mūsų sistemų, nebent jūs norėtumėte savo paraiškos dokumentus naudoti kitoms laisvoms darbo vietoms užimti. Tokiu atveju jūs sutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi norint susisiekti su jumis vėliau ir tęsti paraiškų teikimo procesą, kad turėtumėte teisę gauti kitą darbą. Pasibaigus pratęsto saugojimo laikotarpiui, jūsų paraiškos duomenys bus susiaurinti iki įstaigos duomenų (pavardė, vardas, adresas, el. paštas, telefono numeris, paraiškos gavimo data, panaikinimo data). Šie duomenys saugomi pagal teisės aktus leidžiamą saugojimo laikotarpį.

Kontaktinės informacijos tvarkymas

Jei susisiekiate su mumis naudodamiesi siūlomomis kontaktų parinktimis, jūsų kontaktiniai duomenys bus saugomi, kad juos būtų galima tvarkyti ir atsakyti į jūsų prašymą. Be jūsų sutikimo šie duomenys nebus atskleisti trečiosioms šalims.

Jūsų teisės

Pateikę prašymą jūs gausite nemokamos informacijos apie tai, ar jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi, ir, jei taip, kokie jūsų asmens duomenys buvo saugomi.

Jei jūsų prašymas neprieštarauja teisinei pareigai išsaugoti duomenis (pvz., duomenų saugojimas), jūs turite teisę ištaisyti neteisingus duomenis ir ištrinti savo asmens duomenis ateityje.

Galite bet kuriuo metu prieštarauti jūsų duomenų tvarkymui. Esant prieštaravimui mes nebetvarkysime jūsų asmens duomenų, jei negalėsime įrodyti, kad įtikinami teisėti interesai viršija jūsų interesus, teises ir laisves, arba jei duomenų tvarkymas yra skirtas teisiniams reikalavimams pareikšti, vykdyti ar ginti.

Turite teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti duomenis ateityje bet kuriuo metu nenurodydami priežasties.

Kontaktai

Kalbant apie šioje svetainėje pateiktus jūsų asmens duomenis, atsakinga įstaiga yra:

SFS intec AG
Rosenbergsaustrasse 10
CH-9435 Heerbrugg

SFS duomenų apsaugos pareigūnas:

Christina Burri
el. p.:dataprotection@sfs.biz

Atstovas Europos Sąjungoje pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 27 straipsnį:

SFS intec GmbH
In den Schwarzwiesen 2
D-61440 Oberursel

Atsisakymas

Kaip teikėjas mes esame atsakingi už turinį, kurį paskelbėme pagal bendrąsias teisines nuostatas. Mūsų svetainių turinys sukurtas ir atnaujintas pagal mūsų žinias ir įsitikinimus. Mes negarantuojame, kad pateikta informacija yra išsami, teisinga ir bet kuriuo atveju naujausia. Tai taip pat taikoma visoms nuorodoms, kurias tiesiogiai ar netiesiogiai nurodo ši svetainė. Mes nesame atsakingi už išorės svetainių, kurias galima pasiekti naudojant tokias nuorodas, turinį.

Mes pasiliekame teisę keisti ar papildyti pateiktą informaciją be išankstinio įspėjimo.

  • Web