Korporacijos modelis

SFS bendrieji principai vienija maždaug 7000 jos darbuotojų visame pasaulyje ir yra SFS kultūros kertiniai akmenys.

SFS bendraisiais principais grindžiamos vertybės lemia tai, kaip mes visi kartu darbuojamės. Tai svarbiausi mūsų sėkmės elementai. Mūsų bendrovė vykdo veiklą įvairiose šalyse, kurios savo kultūra kartais gerokai skiriasi viena nuo kitos. Todėl mums būtina turėti bendras vertybes, galinčias laiduoti abipusį supratimą ir pasitikėjimą.

Mes siekiame partnerystės

Esame pasiryžę per inovacijas ir kokybę suteikti klientui maksimalią vertę. Norime, kad klientai rinktųsi mus kaip partnerius. Geresnis darbo atlikimas ir geresnės paslaugos susieja mus ir klientus bei tiekėjus partnerystės saitais. Rinkos segmentuose, kuriuose veikiame, mes pasauliniu mastu siekiame užimti lyderių pozicijas.

Mes esame pasiryžę

Mūsų darbuotojai yra nuoširdžiai pasiryžę patenkinti klientų poreikius. Jie lojalūs ir labai kvalifikuoti. Jie stengiasi nuolat tobulėti. Būdami kolektyviškai atsakingi už verslą, jie prisiima atsakomybę ir naudojasi jiems suteiktais įgaliojimais. Jų karjeros raida, atlyginimas ir premijos priklauso nuo darbo atlikimo.

Mes gerbiame bendruomenę

Mes aktyviai domimės bendruomenių gyvenimu ir aplinka. Pasisakome už laisvą verslą, laisvos rinkos ekonomiką ir demokratiją. SFS gaminiai, paslaugos, gamyklos ir darbai turi būti sektini inovacijų, saugos ir efektyvumo pavyzdžiai.

Mes siekiame sėkmės

SFS siekia išlikti nepriklausoma, rūpindamasi ilgalaikiu ir pažangiu vystymusi. To siekti mums padeda pozityvi dinamika, adekvačios pajamos ir orientavimasis į tarptautines rinkas.

Sėkmė daro mus patrauklius ir patikimus partnerius klientams, tiekėjams, darbuotojams ir investuotojams.

Mes norime pozityvių pokyčių

Mes palankiai žiūrime į pokyčius ir nedelsdami jų imamės. Esame sąžiningi ir teisingi komandiniai žaidėjai, kuriuos veda verslininkystės, abipusės pagarbos ir paprastumo dvasia. Mes matuojame savo darbo atlikimo rodiklius, kad galėtume mokytis ir tobulėti.

KontaktaiT +370 699 244 25