Kokybės, aplinkosaugos ir saugos principai

Kokybė, draugiškumas aplinkai ir darbo sauga yra kertiniai mūsų veiklos elementai. Todėl mes patvirtinome šių sričių valdymo gaires.

Kokybės politika

Dėmesys klientams

Pagrindinis mūsų įmonės tikslas yra dirbti kliento labui. Klientas yra mūsų dėmesio centre. Įmonės darbas ir jo organizavimas yra orientuoti į klientą. Nuolat stebime klientų poreikius ir imamės priemonių jų pasitenkinimui didinti.

Nepriekaištinga strategija

Siekiame, kad mūsų produktai ir paslaugos būtų nepriekaištingi. Šiam tikslui pasiekti imamės visų svarbių ir ekonomiškai pagrįstų priemonių. Tokiais pat pagrindais bendradarbiaujame su savo tiekėjais ir paslaugų tiekėjais.

Išmatuojami tikslai

Reguliariai išsikeliame tikslus visose srityse (kokybės, aplinkosaugos ir saugos) atsižvelgdami į savo partnerių, darbuotojų ir investuotojų poreikius. Šiems tikslams ir savo pasiekimams įvertinti fiksuojame konkrečius pagrindinius duomenis.

Nuolatinė plėtra

Vykdome nuolatinį tobulėjimo procesą ir matuojame bei vertiname savo tikslų įgyvendinimą. Remdamiesi rezultatais ieškome tobulėjimo galimybių.

Aplinkosaugos ir saugos principai

Tvarumas

Mūsų veikla turi būti suderinama su ekonomika ir ekologija bei atsakomybe už visuomenę, visų pirma ateities kartas. Tausojame išteklius ir aplinką.

Atsakomybė

Visi darbuotojai yra atsakingi už pavojaus aplinkai ir kitų pavojų šalinimą, taip pat už darbuotojų sveikatos ir saugos teisės aktų ir taisyklių laikymąsi. Vadovybės užduotis yra pastebėti ir įvertinti pavojus ir imtis reikiamų priemonių. Esame pasiruošę rizikingoms ir pavojingoms aplinkybėms.

Procesai ir gaminiai

Mūsų darbuotojų ir su gaminiais susijusių asmenų sveikata ir sauga yra svarbiausia. Todėl tobuliname savo produktus ir procesus, kad užtikrintume žmonių sveikatą ir saugą ir kiek įmanoma sumažintume poveikį aplinkai. Tai taikoma ir galutiniam mūsų produktų utilizavimui.

KontaktaiT +370 699 244 25