Katselabor

Kõigil SFS-i tootmistehastel on kvaliteedijuhtimise osakonnas katselabor, kus kontrollitakse valmistatud tooteid.

Heerbruggis asub ka akrediteeritud katselabor. See vastab kvaliteedijuhtimise standardite EN/ISO 17025 ja ISO 9001 nõuetele. Uurimis- ja mõõtetööde korrektset tegemist kontrollib akrediteeringu raames korrapäraselt väljastpoolt pärit ekspert.

Katselabori akrediteering hõlmab järgmist:

Mehaanilised katsed
(tugevus-, tõmbe-, väändekatsed jms)

Metallograafilised uuringud

Metallide spektraalanalüüsid
(keemilised analüüsid)

Korrosioonikatsed
(soolapihustikatse, mitmesugused klimaatilised katsed)

Muid katsemeetodeid, mida kasutatakse Heerbruggis:

  • puhtuse analüüsid
  • kihi paksuse mõõtmised

Füüsikakatselabor plastide jaoks

Termoanalüüsid

Klimaatilised katsed

Mikrotoomia

Muid katsemeetodeid, mida kasutatakse Altstätteni plastitehases:

  • Sulavoolavusindeks (MVR/MFR)
  • Karl Fischeri tiitrimine (vee sisalduse kindlaksmääramine)
  • Värvuste mõõtmine
  • UVA-kiirmurendamine

Contact

SFS intec Oy, Eesti Filiaal
Allika tee 2/Peetri alevik
Rae vald
EE-75312 Harju maakond
T +372 6610 600