Kasutuskatsed

Kui see peaks osutuma vajalikuks, katsetame teie komponentide talitlust reaalsusega sarnanevates oludes.

Kontrollimisel ja dokumenteerimisel lähtume teie seatud kriteeriumitest ning kasutame selleks oma ettevõtte seadmeid, mis on vajaduse korral teie erinõuete järgi konstrueeritud.

Tõmbe- ja survejõu katsed
plast- ja metalldetailidele ning nende kombinatsioonidele

Hermeetilisuse katse
tihendusseibiga kruvidele dünaamilise koormuse all

Väljatõmbekatse
kõige erinevamatest materjalidest kruvidele

Staatilised ja dünaamilised väändekatsed
auto passiivse turvasüsteemi detailile

Täiendame oma katseseadmeid pidevalt, et täita detailide turvalisusele ja funktsionaalsusele kehtestatavaid nõudeid.

Contact

SFS intec Oy, Eesti Filiaal
Allika tee 2/Peetri alevik
Rae vald
EE-75312 Harju maakond
T +372 6610 600