Kinnitusvahendite omadused

Kasutuse jaoks optimeeritud kinnitusvahenditele esitatakse palju nõudmisi. Näiteks võib ideaalse ajami või sobiva pealispinna valimine tagada tõrgeteta ja efektiivse töötlemise.

Kinnitusvahendist võivad oleneda keemilised või mehaanilised kindlustusvahendid või tihendus- ja isoleerimisfunktsioonid.

Ajam

Üldtuntud ajamissüsteemide (nt ristpea, kuuskandi) kõrval on võimalik kasutuse jaoks optimeeritud lahendustes rakendada märkimisväärset potentsiaali.

Keemilised kindlustusvahendid

Kruviühendused võivad mehaanilise, termilise või dünaamilise koormuse mõjul lõdveneda, mistõttu väheneb nende funktsionaalsus.

Mehaanilised kindlustusvahendid

Lõdvenevad või lausa lahti minevad kruviühendused tähendavad suurt ohtu nii rakendusele kui ka funktsioonile. Seepärast tuleb kasutusele võtta koormusele vastav kindlustusvahend.

Tihendamine ja isoleerimine

Kinnitusvahenditele lisatud kattekihid võivad täita lisafunktsioone, nt võidakse neid kasutada tihendamise ja isoleerimise eesmärgil, ilma et läheks tarvis lisaelemente.

Kaunid pealispinnad

Mitmesugustes tööstusrakendustes, nt olmeelektroonika valdkonnas, on järjest suurem roll välimusel.

Contact

SFS intec Oy, Eesti Filiaal
Allika tee 2/Peetri alevik
Rae vald
EE-75312 Harju maakond
T +372 6610 600