Õiguslik märkus

Üldine vastutus ja toimetamine

SFS intec AG
Rosenbergsaustrasse 10
CH-9435 Heerbrugg
info@sfsintec.biz

Vastutusest lahtiütlemine

Õiguslik märkus

See veebileht kuulub ettevõttele SFS intec AG, Rosenbergsaustrasse 10, CH-9435 Heerbrugg. Ettevõtet SFS intec AG esindab seaduse järgi kontserni juhatus.
Äriregistri number: CH-320.3.008.842-8
Käibemaksukohuslase number (Šveits): CHE-116.276.910
Kontakt: gmi@sfsintec.biz

Vastutus
See veebileht on koostatud äärmiselt hoolikalt. Sellegipoolest ei ole garantiid, et veebilehel sisalduv teave on aktuaalne, korrektne, täpne ja täielik . Välistatud on igasugune vastutus kahjude eest, mis tulenevad otseselt või kaudselt sellel veebilehel olevast teabest. Peale selle ei vastuta Jansen Gruppe kolmandate isikute veebilehtede sisu eest, millele sellel veebilehel viidatakse.

Kaubamärgid
Kõik kaubamärgid, nt märgid, logod ja embleemid, sellel veebilehel on kaubamärgiõiguslikult SFS inteci kontserni äriühingute kaudu kaitstud, kui ei ole teisiti nimetatud.

Litsentsid
Sellel veebilehel avaldatud intellektuaalomand, nt patendid, kaubamärgid ja autoriõigused, on kaitstud.

Autoriõigused
Copyright SFS intec AG, CH-9435 Heerbrugg. Kõik õigused kaitstud.

Selle veebilehe tekstid, pildid, graafikud, plaanid, muusika ja animatsioonid on kaitstud autoriõiguse ja teiste kaitsvate seadustega. Veebilehe sisu ei tohi ärilisel eesmärgil kopeerida, levitada, muuta ega kolmandatele isikutele edasi anda.
Ka sellel veebilehel asuvad pildid võivad olla kolmandate isikute autoriõigusega kaitstud.

Kujundus

Namics AG
Teufenerstrasse 19
CH-9001 St. Gallen
info@namics.com
www.namics.com

Tehniline tugi

Namics AG
Teufenerstrasse 19
CH-9001 St. Gallen
info@namics.com
www.namics.com

Namics (Deutschland) GmbH
Hedderichstrasse 108 - 110
DE-60596 Frankfurt am Main

SFS services AG
Rosenbergsaustrasse 20
CH-9435 Heerbrugg
info@sfsservices.biz

Contact

SFS intec Oy, Eesti Filiaal
Allika tee 2/Peetri alevik
Rae vald
EE-75312 Harju maakond
T +372 6610 600

  • Web