Kvaliteedi-, keskkonna- ja ohutuspõhimõtted

Kvaliteet, keskkonnasõbralikkus ja tööohutus on meie tegevuse võtmeelemendid. Seepärast oleme kehtestanud nende valdkondade jaoks põhisuunised.

Kvaliteedipoliitika

Kliendikesksus
Meie ettevõtte põhieesmärk on töötada kliendi hüvanguks. Klient on meie tegevuse keskmes. Ettevõtte töö ja selle korraldus on suunatud kliendile. Klientide vajadusi jälgitakse pidevalt, et võtta meetmeid kliendirahulolu suurendamiseks.

Puudusteta strateegia
Me püüdleme selle poole, et meie tooted ja teenused oleksid täielikult puudusteta. Selle eesmärgi saavutamiseks võtame kõik olulised ja majanduslikult põhjendatud meetmed. Tegutseme samadel alustel oma tarnijate ja teenusepakkujatega.

Mõõdetavad eesmärgid
Me seame endale regulaarselt eesmärke kõigis valdkondades (sh kvaliteet, keskkond ja ohutus) kooskõlas meie partnerite, töötajate ja investorite vajadustega. Nende eesmärkide ja meie saavutuste hindamiseks määratleme konkreetsed põhiandmed.

Pidev areng
Me rakendame pidevat parendamisprotsessi ning mõõdame ja hindame oma eesmärkide saavutamist. Tulemuste põhjal määratleme parendamisvõimalused.

Keskkonna- ja tööohutuse põhimõtted

Säästlikkus
Meie tegevus peab olema kooskõlas ökonoomika ja ökoloogiaga ning vastutusega kogukonna, eelkõige tulevaste põlvkondade ees. Me säästame ressursse ja keskkonda.

Vastutus
Kõik töötajad vastutavad keskkonnaohtude ja muude ümbritsevate ohtude kõrvaldamise eest, samuti töötervishoiu ja tööohutuse õigusaktide ja eeskirjade järgimise eest. Juhtkonna ülesanne on ohte märgata ja hinnata ning meetmeid võtta. Oleme riketeks ja ohtlikeks olukordadeks valmis.

Protsessid ja tooted
Meie töötajate ja toodetega kokku puutuvate isikute tervis ja ohutus on esmatähtis. Seepärast arendame oma tooteid ja protsesse, et kaitsta inimeste tervist ja ohutust ning vähendada keskkonnamõjusid nii palju kui võimalik. See käib ka meie toodete hilisema kõrvaldamise kohta.

Contact

SFS intec Oy, Eesti Filiaal
Allika tee 2/Peetri alevik
Rae vald
EE-75312 Harju maakond
T +372 6610 600