Zkušební laboratoř

Všechny výrobní závody SFS intec disponují uvnitř oddělení managementem kvality od zkušební laboratoře až po kontrolu hotových výrobků.

V Heerbruggu se nachází akreditovaná zkušební laboratoř.

Odpovídá normám kvality EN/ISO 17025 a ISO 9001. Správné provedení vyšetření a měření je pravidelně kontrolováno v rámci akreditace externími znalci.

Akreditace zkušební laboratoře musí obsahovat následující body.:

Mechanické zkoušky
(zkoušky tvrdosti, tažné zkošky, zkoušky kroucení)

Metalografický průzkum

Spektrální analýza kovů
(chemická analýza)

Zkoušky koroze
(zkušební solná mlha, různá zkušební klimata)

Další zkušební metody, které se provádějí v Heerbruggu

  • Analýza čistoty
  • Měření vrstev

Fyzikální zkušební laboratoř pro plasty

Thermoanalyse

Klimatické zkoušky

Mikrotomie

Další zkušební metody, které se provádějí v továrně na plasty v Altstätten jsou

  • Index tavení (MVR/MFR)
  • KF- Titrace ( Stanovení vody)
  • Měření barevnosti
  • UVA-zrychlení

Kontakt

SFS Group CZ s.r.o.
Vesecko 500
CZ-51101 Turnov
T +420 481 354 400
F +420 481 354 401