Prototyp

Z inovačních myšlenek vznikají modely schopné vypovídat.

Stoupající komplexnost jednotlivých dílů a včasná zkouška funkcí stavebních prvků si vyžadují zvyšující nárůst vypovídajících vzorků v krátkém čase. K tomuto účelu využívá SFS intec možnosti " rapid prototypingu". Výroba prototypu z kovu a plastu kompetentním partnerem slouží k efektivnímu vývoji, aby se mohlo přejít na funkční detaily.

Selektivní laserové slinování
Pokud vycházíme z konstrukčních dat, mohou být myšlenky inženýrů rychle přemístěny blízko realitě. Na základě funkčních vzorků, které jsou zhotoveny selektivním laserovým slinováním mohou být prováděny optimalizace pro seriové dílce. Selektivní laserové slinování se optimálně hodí pro zobrazení vstřikovaných plastů.

Selektivní laserové tavení
V oblasti přetvářecí techniky mohou být vyrobeny selektivním laserovým tavením (SLM) nástroje pro první seriové prototypy. Pomocí laseru bude nanesen kovový prášek po vrstvách. Dílce vyrobené selektivním laserovým tavením se vyznačují vysokou nepropustností (<99%). To umožňuje včas a spolehlivě vypovědět o mechanických vlastnostech reálných stavebních dílců.

Kontakt

SFS Group CZ s.r.o.
Vesecko 500
CZ-51101 Turnov
T +420 481 354 400
F +420 481 354 401