Šrouby se závity pro průmyslové použití

Malé detaily často rozhodují o hospodárnosti a bezpečnosti šroubovací techniky. V úzké spolupráci s našimi zákazníky budou realizovány velké potenciály pro otimalizaci. Důležitou roli přitom hrají konkrétní aplikace montážního řešení od SFS intec.

Jsou měřeny šroubovací, utahovací a uvolňovací momenty, rovněž i zápřažné a odchozí síly, které odpovídají požadavkům. Na základě výsledků doporučíme odpovídající optimální zpracování.

Efektivní montážní řešení pro různé použití

Kovy

TAPTITE 2000

TAPTITE 2000 se vyznačuje nízkým točivým momentem a vysokou přepěťovou silou.Konická závitová tyč, která se rozprostírá přes 2 až 2,5 závity, ulehčuje použití šroubu. TAPTITE 2000 radius profil poskytuje nepatrné deformace materiálu matice.

Technické výhody

 • optimální faktor kruhovitosti
 • zkrácený závitový vrchol
 • vysoké přepěťové síly
 • vysoké vytahovací síly
 • hluboké šroubovací momenty

REMFORM II "F"

(jemný závit) je další vývoj aplikací osvědčeného REMFORM II "F". Nepatrný sklon boku závitu zatížení, způsobuje vysoké upínací síly a snížení radiální složky. Tím bude sníženo riziko vzniku trhlin na minimum. Strmější závit přední hrana ulehčují při opakované montáži nalezení dostupného závitu v tubusu.

Technické výhody

 • velké závitové jádro
 • vysoká pevnost tahu o více než 1000N/mm2
 • Oblast formování závitu o dvojnásobek vzestupu
 • malý vzestup
 • vysoká samozábrana a jistota proti samovolnému uvolnění
 • pro použití do kovu voskováno

Tenké plechy

EXTRUDE-TITE 2000

EXTRUDE-TITE 2000 upevňovač je speciálně navržen pro spojování tenkých plechů. Disponují osvědčeným radius profilem TAPTITE2000 ®. Umožňují optimální zašroubování. V kombinaci s trilobularní formou, se poskytuje hluboký točivý moment současně s efektivní bezpečnostní maticí.

Technické výhody

 • není nutné řezání závitů
 • šetření pojistných matic
 • Vysoká jistota procesů v montážích díky vysokým momentům přetáčení
 • Plechy mohou být skládány aníž by se poškrábaly
 • ysoká nosnost speciálních závitů

TAPTITE 2000

TAPTITE 2000 se vyznačuje nízkými točivými momenty a vysokou předpínací silou. Konický závitový hrot, který se rozprostírá přes první 2 až do 2,5 závitové šroubovice, ulechčuje použití šroubů.

Technické výhody

 • optimální faktor kruhovitosti
 • zkrácený závitový vrchol
 • vysoké přepěťové síly
 • vysoké vytahovací síly
 • hluboké šroubovací momenty

Plasty

REMFORM II

Zvláštní závit REMFORM II vykazuje vynikající montážní výsledky u tenkostěnných a nízkých trubek. Tím mohou být vyvíjeny plastové díly, které umožňují krátké cyklusové časy při vstřikování.

Technické výhody

 • asymetrický závitový profil
 • specielní profil radiusu na bocích závitu
 • zaoblené hrany na špici
 • závitové posazení bez vůle

REMFORM II "F"

REMFORM® II TM "F" (jemný závit) je to další vývoj osvědčeného Remformu ® II. Nepatrný sklon Zatíženého boku závitu způsobuje vysokou upínací sílu a také redukci radiálních komponentů.

Tím bude sníženo riziko vzniku trhlin na minimum.Strmější závit přední hrana ulehčují při opakované montáži nalezení dostupného závitu v tubusu.

Technické výhody

 • větší jádro závitu
 • vysoká pevnost v tahu z přibližně 1000 N/mm2
 • oblast tvoření závitu dvakrát stoupání
 • malý vzestup
 • vysoké samozamykání a zabezpečení proti uvolnění
 • u kovového použití povozkováno

PUSHTITE

PUSHTITE II spojovací materiál je nalisován prostřednictvím axiální síly. Tím se podstatně zkrátila montážní doba v porovnání se šroubovým spojem. Asymetrický profil závitu PUSHTITE II vyrábí vysokou vytahovací sílu při současně nízké zalisovací síle. Tri-loburální průřez zaručuje vysoký točivý moment uvolnění a zvyšuje tím funkci bezpečnosti.

Technické výhody

 • jednoduchá a rychlá montáž
 • vysoká tažná síla při nepatrné síle vlisování
 • bezporuchová plně automatická montáž
 • bezproblémová demontáž, ideální pro pozdější recyklování

Kontakt

SFS Group CZ s.r.o.
Vesecko 500
CZ-51101 Turnov
T +420 481 354 400
F +420 481 354 401