Modulové stavební systémy

Pro mechanické upevnění modulových staveb nabízíme různá systémová řešení. Typické použití je upevnění panelů na bázi dřeva na nosné konstrukce z oceli.

Speciálně pro tyto spoje bylo vyvinuto montážní zařízení. Společně s vhodnými samovrtnými šrouby je umožněno hospodárné, ergonomické a bezpečné upevnění ve větších i menších celách.

  • Bezpečná a hospodárná montáž lehkých nosných konstrukcí.
  • Upevnění v jednom pracovním kroku.
  • Umožňuje nenáročnou montáž v ergonomicky optimální poloze.

Kontakt

SFS Group CZ s.r.o.
Vesecko 500
CZ-51101 Turnov
T +420 481 354 400
F +420 481 354 401