Informace k ochraně dat

Vaše data jsou u nás bezpečně uložena.

Je samozřejmé, že s vašimi osobními daty budeme zodpovědně zacházet. Bude zohledněna ochrana dat dle švýcarských právních stanov. Před vaším online-přihlášením vás požádáme o dovolení k používání a uložení vašich dat k testování vašich schopností a za účelem nynějšího nebo pozdějšího procesu propagace.

Použití informací

Zanechání osobních dat při návštěvě naší webové stránky není v podstatě potřebné. Ke statistickým účelům budou uložena neosobní uživatelská data při vypracování servrové poptávky, jako typ prohlížeče, verse, použitý provozní systém, referrer URL,IP adresa, čas. Z těchto dat není možno dělat osobní závěry.

Třetí nabízející

Piwik:
Pro vyhodnocení statistik návštěvnosti používáme " Piwik", který ukládá data interní infrastruktury SFS ve Švýcarsku.

Informace se nepředávají

Bez důrazného povolení osoby, které se to týká, nevydáváme žádné další informace třetím osobám.

Uchování a zajištění

Používáme přiměřená opatření a moderní technologie v naší infrastruktuře s cílem uchránit Vaše data.

Právo informace

Máte kdykoliv právo požadovat informaci o vašich uložených datech a nechat opravit nesprávné údaje.

Kontakt

Při dotazech ohledně ochrany dat nás kontaktujte na e-mailu info@sfsservices.biz.

Kontakt

SFS Group CZ s.r.o.
Vesecko 500
CZ-51101 Turnov
T +420 481 354 400
F +420 481 354 401

  • Web