Řízení kvality

Společnost SFS intec vyvinula všeobecně platný systém řízení – tzv. Business management systém (BMS). Jedná se o integrovaný systém řízení kvality, ochrany zdraví, životního prostředí a bezpečnosti.

Popisy všech výrobních a obchodních procesů, jsou k dispozici na interních webových stránkách. SFS intec, vlastní jeden z nejmodernějších a uživatelsky přívětivých nástrojů, který splňuje naše vysoké požadavky na kvalitu i požadavky našich zákazníků.

Nejspolehlivější potenciál udržitelnosti výroby v krizových situacích, je základním kamenem konsolidovaného plánu řízení rizik. Základem systému řízení SFS intec, je plnění požadavků následujících mezinárodních norem:

  • ISO 9001 Požadavky na systém řízení jakosti
  • ISO 14001 Požadavky na systém environmentálního managementu
  • OHSAS 18001 Požadavky na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví
  • ISO / TS 16949: Systém managementu jakosti - Zvláštní požadavky na používání ISO 9001 pro dodávky série a náhradních dílů do automobilového průmyslu

BMS je za všech okolností v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí, požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví v širokém rozsahu a zaručuje neustálý proces zlepšování ve všech oblastech. Neustále monitorování našich činností vede k dalšímu rozvoji a pokud je to nutné, k zavádění dalších opatření k nápravě a zlepšení.

Ke stažení

Kontakt

SFS Group CZ s.r.o.
Vesecko 500
CZ-51101 Turnov
T +420 481 354 400
F +420 481 354 401