SFS Model spolupráce

Firemní zásady společnosti SFS intec jsou společným základem pro přibližně 7000 zaměstnanců po celém světě, jsou klíčovými prvky našeho úspěchu, vzájemného porozuměmí a důvěry.

Chceme změnu.

Jsme rychlí a připraveni ke změnám.

Na základě vzájemné úcty k hodnotám jednáme se zaměřením na tým, podnikatelsky, jednoduše, poctivě a korektně.

Měříme své výkony, abychom se z nich poučili a průběžně se zlepšovali.

Hledáme partnerství.

Inovacemi a kvalitou usilujeme o maximální spokojenost zákazníka. Našim zákazníkům chceme býti preferovaným partnerem.

S našimi zákazníky a dodavateli usilujeme o výkonnostní úzké partnerství s kvalitními službami.

Soustřeďujeme se na vybrané oblasti trhu, v nichž chceme dosáhnout vedoucího postavení.

Potřebujeme se angažovat.

Naši zaměstnanci se příkladně starají o naše zákazníky.

Jsou zainteresováni na procesu a mají nadprůměrnou kvalifikaci.

Snaží se o trvalé zlepšování.

Jako spolupodnikatelé nesou odpovědnost a vyžadují odpovídající kompetence. Jsou hodnoceni v souladu s vykonanou prací.

Žijeme ve společnosti.

Angažujeme se pro společnost a životní prostředí. Podporujeme liberální hospodářství a demokratické právní uspořádání.

Výrobky a výkony, zařízení a pracovní místa SFS intec mají být inovativní a příkladné. Splňují vysoké nároky na ochranu životního prostředí, bezpečnost a hospodárnost.

Usilujeme o úspěch.

SFS intec usiluje o dlouhodobý nadprůměrný vývoj a udržení samostatnosti. Toho dosáhneme zdravou dynamikou, dostatečnými výnosy a mezinárodní konkurenceschopností.

Úspěch dělá ze SFS intec atraktivního a spolehlivého partnera pro zákazníky, zaměstnance a akcionáře.

Kontakt

SFS Group CZ s.r.o.
Vesecko 500
CZ-51101 Turnov
T +420 481 354 400
F +420 481 354 401